Året 2016 er ved at nå sin afslutning. Dermed er også endnu et år passeret for fodbolddommere i Horsens Fodbolddommer-Klub. Det har været et år, hvor langt de fleste dommere har gjort en stor indsats og hvor der har været rigtig fine præstationer. For alle breddedommeres vedkommende er indstillingen til næste sæson jo kendt, idet den er blevet offentliggjort via DBU. Nu er indstillingen også fremkommet fra det centrale og de regionale talentudvalg. Her kan vi med stor glæde konstatere, at det er gået rigtig godt for vore talentdommere. Således er Jacob Karlsen rykket op i DS, Daniel Cortzen har siden sommerferien været indplaceret som LD i 2. Div, og er nu indrangeret som Divisions LD. Jonas Bæk er indplaceret i HS2 under RTG og endelig er Daniel Mathias Bech rykket op i HS2 i det regionale pre-talent udvalg. Stort tillykke til alle med en rigtig fin sæson, og held og lykke i de kommende sæsoner. Tak for en rigtig stor og fin indsats til alle. I og jeres familier ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. På udviklerudvalgets vegne.