På generalforsamlingen i Horsens Fodbolddommer-klub mandag d. 30/1-17 blev Kenneth Thorstein indlemmet i bestyrelsen, da Ole Nielsen efter mange års tro tjeneste, ønskede at trække sig.

Der skal fra bestyrelsens side lyde et stort tak til Ole for hans store indsats – og som stadig vil fortsætte i en anden rolle – og et velkommen til Kenneth, hvis primære rolle i bestyrelsen bliver at stå for medlemsmøderne, samt ansvaret for klubbens hjemmeside.