HORSENS
FODBOLDDOMMER-KLUB

Indvarsling af:

Generalforsamling 29. januar 2018 på social og sundhedsskolen Ane Stauningsvej 21

Indgang mellem/efter cykelskur se vedhæftet tegning.

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand

Bent Rasmussen (afgår villig til genvalg)

7. Valg til bestyrelsen

a) 2 bestyrelsesmedlemmer Jens Bagge Jensen (afgår ønsker ikke genvalg)
Frank Clemmensen (afgår villig til genvalg)

b) 2 bestyrelsessuppleanter
Mads Nissen (afgår)
Jesper Farsø (afgår)

8. Valg af
a) 1 revisor
Boris Østgård (afgår)

b) 1 revisorsuppleant
Carl Sørensen (afgår)
9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er dommerklubben vært ved smørrebrød og 1 øl eller vand.

Endelig dagsorden med eventuelle forslag kan ses på hjemmesiden www.hfdk.dk fra d. 16/1-2018

Med venlig hilsen
P.B.V.

Formand

Bent Rasmussen