HORSENS

FODBOLDDOMMER-KLUB

Indvarsling af:

Generalforsamling 28. januar 2019 kl. 19.00 på social og sundhedsskolen Ane Stauningsvej 21

Indgang mellem/efter cykelskur se vedhæftet tegning.

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af kasser:

                                            Hanne Brund (afgår, villig til genvalg)

 • Valg til bestyrelsen
 1. 2 bestyrelsesmedlemmer:                                                                                                                     Kenneth Thorstein (afgår, villig til genvalg)

Henning Tiedemann (afgår, villig til genvalg)

 • 2 bestyrelsessuppleanter:

Mads Nissen (afgår)

Jesper Farsø (afgår)

 • Valg af
 • 1 revisor:

Boris Østgaard (afgår)

 • 1 revisorsuppleant:

Mads-Kristoffer Kristoffersen (afgår)

 • Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er dommerklubben vært ved smørrebrød og 1 øl eller vand.

Endelig dagsorden med eventuelle forslag kan ses på hjemmesiden www.hfdk.dk fra d. 15/1-2019

Med venlig hilsen

P.B.V.

Formand

Bent Rasmussen e