Vanen tro blev der den sidste mandag i januar afholdt generalforsamling i Horsens Fodbolddommer-Klub.

Vi var i år 61 af klubbens medlemmer samlet, og alt forløb i god ro og orden. Hovedsageligt takket være dirigent Jesper Pedersen, der i fraværet af Steen Karlsen have overtaget det ærefulde erhverv.

Formand Bent Rasmussen bød alle velkommen, og startede med mindeordene til Jørgen Nordbæk, som vi desværre mistede i 2019.

Herefter kunne Bent fortsætte med hans beretning for 2019. Der har som altid været et par disciplinærsager, og eller en beretning om samarbejdet med DBU/DFU, og den daglige gang i Horsens Fodbolddommerklubben.

Det blev fuldt op af formanden for vejleder- og udviklerudvalget Jens Bagge, der gjorde status for det 2019. Vi har dommere med helt fremme på den nationale (og internationale) scene, og flere der er på vej. Der har været arbejdet hårdt i det lille udvalg, og ønsket fra Jens var da også at flere dommere måske så en mulighed i en bibeskæftigelse som vejleder eller måske endda udvikler.

Så blev generalforsamlingen som altid midlertidigt suspenderet, da vi skulle have overrakt jubilæumsnåle til vores dommere, og vi var omkring 10 års, 25 års, og sågar også en 40 års nål til Bjarne Knudsen.

Der skal lyde et stort tillykke, og ikke mindst en tak for mange års tro tjeneste i dommertrøjen.

Pokalen som årets kammerat gik meget velfortjent til Mads-Kristoffer Kristoffersen. Ud over egen imponerende karriere, har han igennem årene været en kæmpe stor hjælp for bestyrelsen, vores talenter og i det hele taget med til at være den lim der holder det sociale i klubben sammen.

Vores kasserer Hanne kunne berette at vores økonomi er sund, og at der er lidt penge på kistebunden. Dog forventer hun et indhug i kassebeholdningen til sommer, hvor Horsens Fodbolddommer-Klub afholder 75 års jubilæum. Kontingentet blev for 23. år i træk fastsat til 400,- kr.

Så havde bestyrelsen indgivet et forslag om en revidering af vores vedtægter. Disse var ikke længere tidsvarende, og derfor havde bestyrelsen lavet en up to date version, som blev godkendt af de fremmødte medlemmer.

Bent Rasmussen ønskede efter mange års tro tjeneste som formand ikke genvalg, og det bliver i stedet fremadrettet Kenneth Thorstein der skal stå i spidsen for, og tegne dommerklubbens profil for det nye årti.

Selvom Bent bliver i bestyrelsen som menig medlem et år mere, skal der lyde en stor stor tak for hans store arbejde for dommerklubben.

Den stigende gennemsnitsalder blandt landets dommere er en større og større udfordring. Der arbejdes hårdt i kulisserne for at bringe denne ned, så der også i fremtiden kan komme en dommer ud til alle kampe, når den ældre garde på et tidspunkt træder tilbage.

Heldigvis har vi i Horsens Fodbolddommer-Klub kun “unge” dommere. Måske ikke målt på fødselsår, men af sind.

Vi sagde i år tillykke til 3 af vores dommere der i 2019 rundede de 50 år. 6 var i midlertidig blevet 60, og så lige en enkelt på 70 og en på 75.

Fælles for dem alle er, at de har mange år i sig endnu som fodbolddommere.

Vi sluttede den officielle del af generalforsamlingen af med et indlæg fra Leif Plauborg fra DFU. Som noget nyt havde bestyrelsen i år valgt at inviterer et medlem af DFU bestyrelsen, da det er vigtigt at vores medlemmer har en forståelse for det store stykke arbejde der ligger bag alle de aftaler der laves med DBU.

Der skal lyde et tak til Leif for hans indlæg, og det bliver ikke sidste gang at DFU bliver en del af generalforsamlingen.

Efter et tre-foldigt leve for dommerklubben, var det tid til aftenens højdepunkt – smørrebrød.

Der skal lyde et stort tak til alle fremmødte, og ønsket om en god sæson til alle, og på gensyn sidste mandag i januar 2021.