På dagen i dag for 75 år siden, blev de sidste pennestrøg sat på dokumenterne, som skulle fører til stiftelsen af Horsens Fodbolddommer-Klub.

I dag, 75 år senere, lever dommerklubben i bedste velgående. Meget har ændret sig i løbet af årene både på- og udenfor banen, og selvom det bestemt ikke altid er nemme vilkår for en dommer, er det takket være medlemmernes lidenskab, engagement og ikke mindst fællesskab at vi er i stand til at fastholde grundlaget for klubben. Blandt andet illustreret af – og ikke mindre end imponerende – at et par af nutidens aktive dommere trådte deres børnesko det år hvor klubben blev stiftet.

Klubben består i dag af godt 100 medlemmer, og om det handler om vores divisionsdommere, talenter eller + 70 dommere så bidrager alle til sammenhængskraften som er altafgørende for en forening som vores.

For hele bestyrelsen gælder det, at vi prøver at bære det store arbejde videre, som mange før os har lagt et utal af interesse-timer i. Uden deres indsats var vi ikke her i dag i den forfatning vi står i. Der skal ikke bare lyde et stort tak til alle de dommere der igennem mange år har repræsenteret Horsens Fodbolddommer-Klub, men også de frivillige der igennem årene har udgjort klubbens bestyrelse.

Denne begivenhed skulle have været fejret den kommende weekend med en stor fest for dommere og deres pårørende. Desværre kom Corona-pandemien i vejen og umuliggjorde dette. Bestyrelsen har derfor besluttet at flytte festen til vores 100 års jubilæum, da vi forventer at langt størstedelen af de nuværende dommere stadig vil være aktive til den tid.

På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke alle jer der er med til at gøre det uundværligt at være fodbolddommer. Det gælder trænere, spillere, tilskuere og ikke mindst alle de gode dommerkollegaer der både på og udenfor banen gør vores hobby til en af verdens bedste.

Kenneth Thorstein

Horsens Fodbolddommer-Klub