Befordringstaksterne falder, mens øvrige godtgørelser holder niveauet fra 2020. Befordringsgodtgørelsen falder fra 3,52 kr. pr. kilometer i 2020 til 3,44 kr. pr. kilometer i 2021. For kørsel over 20.000 kilometer falder taksten fra 1,96 kr. pr. kilometer i 2020 til 1,90 kr. pr. kilometer i 2021.

Se de øvrige skattefrie takster hos DBU Jylland.