HORSENS

FODBOLDDOMMER-KLUB

Indvarsling af:

Generalforsamling 31. januar 2022 kl. 19.00 på Oasen Sognegårdsvej 3

Valg af dirigentBeretningRegnskabIndkomne forslagFastsættelse af kontingentValg af formand:

                                            Kenneth Thorstein (afgår)

Valg til bestyrelsen

2 bestyrelsesmedlemmer:                                                                                                                    Frank Clemmensen (afgår, villig til genvalg)

Thomas Bastrup (afgår, villig til genvalg)

2 bestyrelsessuppleanter:

Mads Nissen (afgår)

Lars Havmøller (afgår)

Valg af1 revisor:

Jesper Petersen (afgår)

1 revisorsuppleant:

Mads-Kristoffer Kristoffersen (afgår)

Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde […]