Kjeld Rohde
Stort tillykke til Kjeld Rohde med overrækkelsen af 50 års nål.

25 års jubilarerne-1
Stort tillykke til, fra venstre Johnny Hansen, Hans Skovhus, Bjarne Knudsen og Jesper Petersen som fik overrakt 25 års nålen.