Guidelines til dommerne

Definitioner på slag:

Ved slag forstås direkte hårdt slag mod ansigt eller krop. I sådanne
tilfælde afbrydes kampen.

Ved puf lignende slag bortvises/udvises den person, der puffer/
slår og kampen fortsætter, hvis dommeren vurderer, at dette
er forsvarligt i forhold til hans egen eller andre aktørers sikkerhed

Definitioner på at kaste ting mod dommeren:

Ved kast med en stump genstand (sten flasker, mobiltelefoner el.
lignende), der rammer dommeren afbrydes kampen. Ved kast
med lette genstande (f.eks en spillertrøje) bortvises/udvises den
person, der kaster genstanden på dommeren og kampen fortsætter,
hvis dommeren vurderer, at dette er forsvarligt i forhold til
hans egen eller andre aktørers sikkerhed

Ved kast efter dommeren bortvises/udvises den person, der kaster
tingen efter dommeren og kampen fortsætter, hvis dommeren
vurderer, at dette er forsvarligt i forhold til hans egen eller andre
aktørers sikkerhed.

Definitioner på trusler:

Definitioner på at spytte:

Hvis der bevidst spyttes på en dommer afbrydes kampen.
Hvis der bevidst spyttes efter en dommer bortvises/udvises den
person, der spytter efter dommeren og kampen fortsætter, hvis
dommeren vurderer, at dette er forsvarligt i forhold til hans egen
eller andre aktørers sikkerhed.

Ved trusler på livet forstås f.eks følgende vending Jeg slår dig
ihjel . I disse tilfælde afbrydes kampen.
Ved andre mindre alvorlige trusler f.eks jeg skal nok få ramt på
dig udvises/bortvises den person, der fremsætter truslen og
kampen fortsætter, hvis dommeren vurderer, at dette er forsvarligt
i forhold til hans egen eller andre aktørers sikkerhed.

Vold mod dommer

Bliver du som dommer udsat for vold under/efter en kamp, så kontakt omgående dommerklubbens formand

Henning Tiedemann på tlf. 93880981

Vejledning for den enkelte dommer:

  • Stands omgående kampen. Kampen må under ingen omstændigheder genoptages.
  • Bring dig selv i sikkerhed – væk fra eventuelle forfølgere. Få eventuel hjælp fra det andet hold.
  • Hvis du ikke allerede har navnet på spilleren, skal nummeret på spilleren registreres. Kontakt aldrig spillerens hold, og da slet ikke den pågældende spiller, uanset hvor rolig spilleren end måtte virke.
  • Brug holdkortet – det skal alligevel ikke indsendes til DBUJYLLAND, når kampen afbrydes. Få det andet hold til at notere deres telefonnumre. De er vidner, og politiet må formodes at kontakte dem.
  • Ring straks til din kontaktperson i dommerklubben. Vedkommende skal informeres om hændelsen, så der straks kan disponeres korrekt overfor myndighederne. Aftal – om muligt – at mødes på skadestuen, jf. nedenstående punkt.
  • Tag på skadestuen. Sig du har været udsat for vold, og der skal laves en politiattest.
  • Kør til politiet sammen med din kontaktperson fra dommerklubben. Sagen skal anmeldes straks, ligesom afhøringerne skal iværksættes snarest muligt.
  • Du må efterfølgende under ingen omstændigheder kontakte spilleren, klubben eller pressen.