Der kommer nye satser gældende fra 1. januar 2023 snarest muligt

HOHORARSATSER FOR dommer 22.03. 2018 dommer

I DBU Jylland kampe er der central dommerafregning.
I DGI Sydøstjylland samt DGI MIDT skal der indsendes afregningsskema til HFDK; GÆLDER FOR
DE KAMPE HVOR DER STÅR DGI SYDØSTJYLLAND ELLER DGI MIDT EFTER HJEMMEHOLDET
Når kampene tildeles fra vores dommerpåsætter, så vil der være en *markering på kampen (og der vil
selvfølgelig stå DGI i kampens navn også). Under kampen vil der så stå følgende tekst: * Betyder at
kampen skal afregnes på stedet. Dette BETYDER IKKE, at du skal afregne på stedet. Det betyder, at du
skal indsende afregningsskema. Det er desværre den “eneste” måde DBU systemet kan tildele kampe på,
så umiddelbart kan det jo virke lidt forvirrende – men det vigtigste er dog, at følge instruksen her, så “man” får sit honorar.

Følgende rækker er omfattet af online afregning:
B&U-hold 11-mand,
Senior til og med veteran (+45) både 7-mand og 11-mand.
Kampe i DGI’s Træningsturnering er også en del af aftalen
Husk at der IKKE skal opkræves kampafgift med mindre, der er tale om kampe, hvor der opkræves på
stedet

Hvis du møder op til en kamp og kampe er aflyst SKAL du indsende din kvittering til
Kamppåsætteren, inde 8 dage efter kampens afvikling, så vil han sørge for at opkræve beløbet
hos klubben og efterfølgende overfører beløbet til din konto Husk at oplyse kampnummer samt
kilometer.

I Firma kampe opkræves honoraret i Cafeteriet
Kilometer takst pr. 01.01.2018: kr. 3.54 pr. kørt kilometer
Vedr. ikke JBU stævner her vil det fremgå af den fremsendte dommerrapport hvilken afregningsform der benyttes

Kampafgift samt dommerklubgebyr for ikke JBU kampe vil blive opkræver ½ årlig af kampfordeleren
Dommerklubgebyr for JBU kampe vil blive opkrævet ½ årlig af dommerklubbens kasserer
Bestyrelsen har besluttet at hvis ikke betalingsfristen for opkrævning af kampafgift/dommerklubgebyr
overholdes, påføres der et rykkergebyr på kr. 100,00