HONORARSATSER GÆLDENDE Fra 01. jan. 2017

Private OB/SUB – DGI – Firma

 

Spilletid – min. Honorar Kampafgift    
PRIV 90 min. Sen/Yng 228,00 45.00 273,00 Opkræves på stedet
PRIV OB-SUB-VET 11M 199,00 45,00 273,00 Opkræves på stedet
PRIV OB/SUB/VET 7 M 199,00 45,00 273,00 Opkræves på stedet
80 min. 11m/7M/8M 203,00 34,00 237,00
70 min 11M/7M/8M 178,00 27,00 205,00
60 min 11M/7M/8M 152,00 26,00 178,00
50 min 11M/7M/8M 127,00 26,00 153,00
40 min 11M/7M/8M 102,00 23.00 125,00
30 min 11M//M/8M   76,00 19.00   95,00
FIRMA
2×25 min – Firma 127,00 26.00 198,00 Opkræves i Cafeteriet
2×20 min – Firma 102.00 23.00 125,00 Opkræves i Cafeteriet
DGI
OB/SUB/VET 11M minimum 199,00 DGI afrergningsskema
OB/SUB/VET/OG 7 Mands 199,00 DGI afrergningsskema
HS7/DS7 152,00 DGI afrergningsskema
DR 11M 2×35 min 178,00 DGI afrergningsskema

I DBU Jylland kampe er der central dommerafregning.

I DGI Sydøstjylland samt DGI MIDT skal der indsendes afregningsskema til;

Kampe i DGI Sydøstjylland indsendes til horsens@dbujylland.dk

Kampe i DGI Midt jylland indsendes til silkeborg@dbujylland.dk

GÆLDER FOR DE KAMPE HVOR DER STÅR DGI SYDØST ELLER DGI MIDT på jeres tilsigelsen

Når kampene tildeles fra vores dommerpåsætter, så vil der være en *markering på kampen (og der vil selvfølgelig stå DGI i kampens navn også). Under kampen vil der så stå følgende tekst: * Betyder at kampen skal afregnes på stedet. Dette BETYDER IKKE, at du skal afregne på stedet. Det betyder, at du skal afregne ONLINE. Det er desværre den “eneste” måde DBU systemet kan tildele kampe på, så umiddelbart kan det jo virke lidt forvirrende – men det vigtigste er dog, at følge instruksen her, så “man” får sit honorar.

Følgende rækker er omfattet af online afregning: B&U-hold 11-mand, Senior til og med veteran (+45) både 7-mand og 11-mand.

Husk at der IKKE skal opkræves kampafgift med mindre, der er tale om kampe, hvor der opkræves på stedet

Hvis du møder op til en kamp og kampe er aflyst SKAL du indsende afregningsskemaet til Kamppåsætteren, senest 3 dage efter kampens afvikling, med en bemærkning om grunde til at der ingen kamp var, så vil han sørge for at opkræve beløbet hos klubben og efterfølgende overfører beløbet til din konto Husk at oplyse kampnummer samt kilometer.

Kilometer takst pr. 01.01.2017: kr. 3.53 pr. kørt kilometer

Kampafgift samt dommerklubgebyr for ikke JBU kampe vil blive opkræver ½ årlig af kampfordeleren

Dommerklubgebyr for JBU kampe vil blive opkrævet ½ årlig af dommerklubbens kasserer

Bestyrelsen har besluttet at hvis ikke betalingsfristen for opkrævning af kampafgift/dommerklubgebyr overholdes, påføres der et rykkergebyr på kr. 100,00