Forholdsregler ved tordenvejr

DBUs Dommerudvalg anbefaler, at kampe afbrydes, hvis der konstateres tordenvejr og lyn. Det er altid et dommerskøn, om det er forsvarligt at gennemføre en fodboldkamp, når tordenvejr er under opsejling. Men signalet fra DBUs Dommerudvalg er klart.  Der skal ikke tages chancer! Afbryd hellere en kamp for meget end een for lidt. Udsæt eller afbryd midlertidigt og afvent om uvejret driver over. Hvis det er muligt og rimeligt på baggrund af vejrforhold, afbrydelsens længde, mørkets frembrud osv, kan kampen så genoptages.
Såfremt kampen helt afbrydes skal dette indberettes til den turneringsansvarlige union/region, som herefter vil meddele de involverede parter det videre forløb.
 
Når man ser lyn og hører torden er det vigtigt at tænke på følgende:
  • Søg ikke ly under træer, specielt ikke et enkeltstående træ.
  • Prøv at undgå tårne, åbne pladser og sejlbåde.
  • Lad være med at røre større elektrisk ledende genstande – fx hegn, rækværk, vandhaner, varmeapparater eller apparater forbundet til el- og telefonnettene
  • Det er sikkert at være indenfor, men luk døre og vinduer og undgå som nævnt ledninger, telefonen og rørføringer
  • Det er også sikkert at sidde i en bil med lukkede døre, vinduer og soltag.
(oplyst af DMI og taget fra DBUJYLLANDS hjemmeside)