Retningslinjer for breddedommere 2017/18

Gyldighed: Disse retningslinjer gælder i kampe i lokalunionerne.

Formål: Retningslinjernes formål er at sikre en så ensartet afvikling af kampe på samme
niveau som muligt, således at både spillernes sikkerhed, kampenes underholdningsværdi og ånden bag fodboldloven tilgodeses.

De tilstedeværende aktive parter i en fodboldkamp – spillere, trænere og dommere – er enige om, at respekt er et nøgleord. Respekt for hinandens funktioner – og for fodboldspillet.

Fair-Play:
Husk Fair-Play hilsen inden og efter kampen. Det er også dommerens ansvar. Se yderligere oplysninger om Fair-Play på DBUs hjemmeside www.dbu.dk.

Kamparrangement:
• Dommeren skal normalt være fremme til kampen senest ½ time før kick-off. Ved triokampe normalt senest 3/4 time før kampen
• Dommeren skal inden kampen være bekendt med, hvilke turneringsregler, der gælder for afvikling af den pågældende kamp.

Herunder bl.a.:
• Spilletid
• Tildeling af advarsler – Skal det registreres og føres på holdkortet?
• Tidsbegrænset udvisning eller ej.
• Skal målscorer registreres og påføres holdkortet?
• Skal udskiftninger registreres og påføres holdkortet?
• Må man indsætte målmandsreserve?

• Der må opholde sig max. 8 personer på udskiftningsbænken, og der må kun opholde sig personer, som har en funktion i forbindelse med afvikling af kampen.
• Eventuelle uregelmæssigheder ved kamparrangementet indberettes til lokalunionen af dommer, og kommentar kan indhentes fra en eventuel dommerudvikler.
• En kamp kan ikke begynde, hvis et hold består af færre end 7 spillere. En påbegyndt kamp spilles færdig uanset antallet af spillere på holdene.
• Hvis et hold i en ungdomskamp ønsker at protestere overfor kampens dommer, kan træneren/holdlederen foretræde for anføreren, når det skønnes nødvendigt.
• I lokalunionernes turneringer er det ikke et krav, at de såkaldte ”cykelshorts” og langærmede undertrøjer, som bæres under en kortærmet trøje, skal have samme grundfarve som bukserne og trøjerne, jf. Fodboldlovens § 4. Tilsvarende håndhæves DBUs retningslinjer om at anvendt tape skal have samme farve som strømperne ikke i lokalunionernes turneringer.
• En bortvist official (træner/leder) må gerne opholde sig blandt tilskuerne, hvis han forholder sig roligt.
• Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr eller bære andet, som er farligt for ham selv eller andre spillere (f.eks. smykker). Lederne har pligt til at påse, at spillerne overholder dette. Bliver dommeren opmærksom på, at forholdene ikke er i orden, skal de pågældende bortvises fra banen, indtil forholdet er bragt i orden. Det betyder, at dommeren i lokalunionernes turneringer ikke skal tildele spilleren en advarsel.

Lokale forhold:
I dette afsnit beskrives de lokale forhold, der er gældende i den enkelte lokalunion, som kan vedlægges som en selvstændig side.

 

 

 

 

 


2009 © Horsens Fodbolddommer-Klub