Kampfordeleren meddeler


Tildeling af kampe foregår på følgende måde:
Har du ikke meldt afbud senest 10 dage før en kampuge, påsættes du måske, men forhåbentlig, på en kamp den følgende uge.
Kamppåsætningen sendes pr. brev typisk hver mandag.
Har du ikke modtaget en besked fra kampfordeleren senest torsdag, skal du undersøge hvorfor, ved at sætte dig i forbindelse med kampfordeleren.
Det kunne jo være, at du ikke er tildelt en kamp, men undersøg det alligevel. Brevet kunne også være gået tabt under forsendelsen.
Har du meldt afbud en dag, påsættes du ikke en kamp, med mindre anden aftale foreligger. Du har måske et afbud lørdag formiddag, men ikke lørdag eftermiddag eller søndag formiddag, men ikke søndag eftermiddag, eller omvendt.

“Intet medlem må selv aftale kampe, hverken i ude- eller indefodbold. Enhver bestilling skal accepteres a bestyrelsen/kampfordeleren i fodbolddommerklubben”.

For at præcisere ovennævnte er følgende regler gældende for Horsens Fodbolddommer-Klub

Aktive medlemmer, der dømmer kampe uden om fodbolddommerklubben, men med tilladelse fra kampfordeleren, kan dømme følgende kampe, uden der skal betales en kampafgift: Kampe for drenge/piger og nedefter.

Ved stævner med flere dommere anvendes enten dommere bestilt hos fodbolddommerklubben eller også anvendes “frivillige” dommere.
Der accepteres ikke sammenblanding. Det forlanges, at der er et tilhørsforhold til den fodboldklub, man ønsker at dømme frivilligt for. Fx medlem af fodboldklubben, fodboldklubben har betalt dommerens uddannelse, barn/børn spiller for klubben. Dømmer du for “egen” klub, må der ikke opkræves honorar og ikke dømmes med DFU logoet på dommertrøjen.

Aktive medlemmer af fodbolddommerklubben skal først og fremmest stå til rådighed for fodbolddommerklubbens kampfordeler.

 

VIGTIGT: Bruges DBUnet til indtastning af dine afbud, så SKAL du samtidig sende en mail  med en kopi af disse afbud, tilKampfordeleren: horsensdommer@dbujylland.dk , da disse afbud i nogle tilfælde ikke bliver opdateret hos mig.

DBU Jyllands`s Dommervagt i weekends tlf. 8939 9970(fra fredag kl. 14.30 til mandag kl. 08.00).

Dommervagten er forbeholdt klubberne
Kan i absolut nødstilfælde benyttes af dommerne og KUN henvendelse vedr. kampe i weekenden
Alle øvrige opgaver/beskeder mailes/ringes fortsat til kampfordeleren i Horsens

AFBUD kan sendes til mig på mailadresse horsensdommer@dbujylland.dk eller du kan indtaste direkte på DBU-net. Hvis du bruger DBUnette, så vil jeg gerne have en kopi af de indtastede afbud, hvis det ikke er til for meget besvær
Er du i tvivl om fremgangsmåden i DBU-net, kan du følge anvisninger nedenfor:HUSK ved afbud – ved afbud hele dagen eller flere sammenhængende dage må der ikke angives klokkeslet. Det er til større besvær end hjælp for mig og en evt. dommervagt, da I i så fald vil komme frem på en ledighedsliste.

 

Klokkeslet må kun bruges ved afbud halve dage.