Hvis dommeren udebliver

Hvad gør vi, hvis dommeren ikke kommer?
Det kan jo ske. De to hold er klar til at spille kampen, men dommeren dukker ikke op. Og hvad gør man egentlig så?Nu skal det dog understreges, at spørgsmålet reelt kan dække over to situationer.

  • Den situation, hvor dommerklubben på forhånd kan meddele, at den ikke kan stille dommer til rådighed.
  • Den situation, hvor en påsat dommer ikke møder frem.

Generelt appellerer DBUJYLLAND kraftigt til klubberne om selv at løse de problemer, der eventuelt opstår i forbindelse med begge situationer. Det primære for os er, at kampene bliver afviklet på fodboldbanen.

Situation nr. 1

Hvis dommerklubben på forhånd kan meddele, at der ikke kan stilles dommer til det påsatte tidspunkt, kan man naturligvis flytte kampen til en dag, hvor dommerklubben har mandskab til rådighed. Hvis de to involverede hold/klubber ikke kan blive enige om at flytte kampen, er det hjemmeholdet, der har ansvaret for at fremskaffe en person til at dømme kampen. Begge hold er i dette tilfælde pligtige til at spille kampen med den af hjemmeholdet udpegede person. 

Situation nr. 2

I situation nr. 2 – hvor en påsat dommer ikke møder frem – har de to hold pligt til at vente mindst ½ time. Det giver mulighed for at kontakte dommerklubben, som evt. kan nå at sende en anden dommer. Hvis der fortsat ikke er mødt en dommer frem ½ time efter det ansatte spilletidspunkt, har ingen af klubberne pligt til at spille. Men de må gerne, og i så fald betragtes dommeren som accepteret. Det vil også sige, at hvis en kamp startes med en dommer, der ikke er påsat af dommerklubben – enten ½ time efter det oprindeligt planlagte tidspunkt eller senere – betragtes dommeren som accepteret af begge klubber.

Begge klubber har pligt til at medvirke positivt til at kampen bliver afviklet.

Opnås der ikke enighed om dommeren indberettes dette til DBUJYLLAND