Hvis dommeren udebliver

Her henvises til DBU Jyllands turneringsreglement – https://www.dbujylland.dk/turneringer-regler/love-og-regler/dbu-jyllands-love-og-regler/turneringsreglement/#Dommere

Opdateret 2/11-22

§27 Dommere
§ 27.1 Tidspunkter, som på baggrund af klubbernes indberetninger bringes i KlubOffice, gælder som dommerbestilling. Eventuelle ændringer af disse tidspunkter må meddeles senest 8 dage inden kampen.

§ 27.2 Hjemmeholdet har pligt til at sørge for dommer til kampe, hvor DBU Jylland har meddelt at den ikke påsætter dommere, – ”døm selv kampe”. Spilles kampen ikke på grund af manglende dommer, træffer DBU Jylland en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 27.3 DBU Jylland påsætter neutrale linjedommere til kampe i Herre Jyllandsserien, U19 Drenge Liga 1, Herre Serie 1 og Herre Serie 2. Desuden påsætter DBU Jylland neutrale linjedommere til en række puljevinderkampe og Jysk Mesterskabs-kampe.

§ 27.4 Både hjemme- og udehold skal stille en ”linjedommer” i øvrige kampe, hvis kampens dommer ønsker det. Hvis de to hold er enige om påsætning af neutrale linjedommere, deles man om udgifterne. I andre tilfælde betaler den klub, der ønsker disse påsat. En betingelse for at få linjedommere i sådanne tilfælde er, at alle dommere/linjedommeropgaver i de rækker, hvor det er påbudt, er dækket ind den pågældende dag.

§ 27.5 Er kampens dommer ikke mødt eller mødt rettidigt, har holdene pligt til at vente minimum 30 minutter. Når den påsatte dommer ikke frem inden for 30 minutter har holdene mulighed for – men ikke pligt til – at spille kampen med en erstatningsdommer. Afvikles kampen ikke, indberetter hjemmeholdet dette senest 1. hverdag efter spilledagen.

§ 27.6 Såfremt en dommer ikke er i stand til at fuldføre en påbegyndt kamp, kan de to hold enes om at fuldføre kampen med en erstatningsdommer – men holdene er ikke forpligtet til at spille kampen til ende.

§ 27.7 Når kampen er sat i gang, er dommerhvervet at betragte som anerkendt af begge parter, og der kan ikke efterfølgende protesteres imod dette.