Kontortider

Dommerpåsætteren træffes i inde- og i udesæsonens perioder forår og efterår på følgende mail adresse: 

Horsensdommer@dbujylland.dk 

Udenfor kontortiden i udesæsonen skal du kontakte
Dommervagten: 89 39 99 70

Dommervagten træffes i udendørssæsonen normalt fra fredag kl. 14.30 til mandag morgen kl. 8.00
Dommervagten har udvidede kontortider fx. i forbindelse med Påske, Bededag, Kr. Himmelfartsdag m.m.
Denne træffes på tlf.: 89 39 99 70.

HUSK !!
Du må alene dømme kampe der er tildelt af dommerpåsætteren.

HUSK !!
Kampe kan kun aflyses af dommerpåsætter, DBUJYLLAND eller dommervagten.
Henvendelser fra Klubber henvises til dommerpåsætteren eller dommervagten.

Sommerferie: Fra forårsturnerings afslutning og hele juli holder kontoret lukket. Henvendelse til kampfordeleren i denne periode skal ske skriftlig, eller pr. e-mail

Adresseændringer og bestemte dage du ikke kan dømme skal meddeles kampfordeleren i god tid og senest 10 dage før en kampuge – Kampugen går fra lørdag til fredag.

Har du ikke modtaget kampsedlen/mail fra kampfordeleren senest torsdag før kampugen og du ikke har sendt afbud, skal du kontakte kampfordeleren for at få rette evt. fejl.