Breddedommerudvalg

Der er ikke noget breddedommerudvalg længere.
Kontakt horsensfdk@gmail.com

BREDDEDOMMER GRUPPE
Horsens Fodbolddommer-Klub har besluttet at oprette en gruppe for dommere, som har bestået dommereksamen inden for de seneste år.

Formålet med gruppen er at samle de potentielle deltagere i et fællesskab, hvor der kan foregå udvikling såvel teoretisk som fysisk og hvor man kan udveksle erfaringer og opbygge sociale relationer.

Det er et mål, at dette kan være med til at bevare endnu flere personer, som aktive medlemmer i klubben.

Det er ikke et mål i sig selv, at alle deltagere er åbenlyse talenter, men det er selvfølgelig et håb, at der i gruppen vil kunne udvikles dommere, som kan begå sig i de højeste rækker i Jylland, og selvfølgelig gerne endnu højere.

Formål :

At finde, hjælpe og dygtiggøre en gruppe af nye samt etablerede dommere i HFDK, der i et seriøst samarbejde inden for gruppen og i samspil med bestyrelse og udviklerudvalg, kan udvikle sig til stabile bredde- og talentdommere.

At udvikle dommerne på det psykologiske, fysiologiske, teoretiske og praktiske plan samt at skabe gode sociale relationer dommerne imellem.

Vurderingskriterier :

• Alder

• Basiskrav: (Teoretisk viden og fysisk træningstilstand)

• Praktisk dommergerning

• Øvrige kvaliteter (menneskelige egenskaber)

Alder

Der fastsættes ingen højeste aldersgrænse.

Basiskrav

Teoretisk viden:

Den teoretiske viden skal altid være på et niveau, så en teoretiske prøve i fodboldloven vil kunne

bestås. For at vedligeholde og videreudvikle denne del af sin basisviden bør dommeren holde sig

informeret om lovene og de gældende retningslinjer.

Fysisk træningstilstand:

Den fysiske træningstilstand skal være således, at den fysiske test skal kunne bestås. Dommeren skal i kampene vise, at han/hun er i en tilfredsstillende fysisk form.

Praktisk dommergerning

Dommeren skal vise, at han/hun er i stand til at omsætte sin teoretiske viden til praktisk

dommergerning. Endvidere skal vises evner, som gør dommeren egnet til opgaverne.

Øvrige kvaliteter

Menneskelige egenskaber:

Disse viser sig ved dommerens generelle indstilling til fodbolddommergerningen, som bl.a. afspejles i hans optræden før/under/efter kampen – forhold til dommerklub/kollegaer. Endvidere dommerens måde at modtage kritik på og dommerens generelle adfærd.

Endvidere forventes dommerne i gruppen generelt at møde frem til dommerklubbens arrangementer hvis muligt, og ellers at sende afbud.

Krav til Breddedommer gruppens medlemmer :

Der kan som hovedregel optages medlemmer i gruppen, som har bestået eksamen inden for de seneste 5 år, og som må forventes at have en seriøs indstilling til dommergerningen.

Der må på intet tidspunkt være begrundet negativ omtale af medlemmet.

Der er mødepligt og afbud til udvalgets aktiviteter SKAL meddeles.

Det forventes, at gruppens medlemmer fremkommer med forslag til aktiviteter.

At dommerne deltager aktivt i de forskellige aktiviteter/møder, som dommerklubben og udviklerudvalget afholder.

At være i en fysisk form, som gør at den fysiske test kan bestås, endvidere at have et grundigt kendskab til spillets love og retningslinjer, så en teoritest altid kan bestås.

Tilbud til Breddedommer gruppens medlemmer :

Der afholdes 4 – 6 møder pr. år.

På møderne vil der bla. blive regelgennemgang, erfaringsudvekslinger, fælles læring ved f.eks. sammen at se en kamp, besøg af en kompetent foredragsholder samt møder af mere social karakter.