Talentdommerudvalg.

Medlem:
Thomas Bastrup
Medlem:
Lars Havmøller

Formål
Fodbolddommer-Klub har en talentordning, i forventning om at kunne medvirke til udvikling af lokale dommere til virke i de højeste rækker.

Formålet med ordningen er, at støtte op om og yde hjælp til de aktuelle talentdommere i klubben.

Kravene for at kunne være dommer i ordningen er bl.a. følgende:

  • Dommeren skal være en del af DBU’s talentordning.
  • Den fysiske test skal til enhver tid kunne bestås.
  • Dommeren skal kunne bestå den teoretiske test til enhver tid.
  • Den enkelte dommer skal repræsentere dommerklubben på bedste vis, og altid være parat til at slutte op om klubbens arrangementer.

Tilbuddene til de enkelte dommere i ordningen er bl.a. følgende:

  • Dommerklubben er behjælpelig med at skaffe en mentor, som kan fungere som personlig rådgiver for den enkelte.
  • Der iværksættes arrangementer , som har til hensigt, at støtte op om og hjælpe den enkelte dommer efter behov.
  • Talentudvalget og mentorer forsøger via dialog med DBU’s talentudvalg, at have et præcist overblik over aktuel status, krav og forventninger.

Det er en klar forventning, at der i gruppen bestående af talentdommere, mentorer og udvalgsmedlemmer, eksisterer stor åbenhed omkring niveau og præstationer til gavn for videre udvikling.