Formål

Horsens Fodbolddommer-Klub har i dag ca. 118 medlemmer, heraf 85 aktive dommere

Horsens Fodbolddommer-Klub har til formål at uddanne og dygtiggørelse af fodbolddommere samt at yde moralsk og faglig bistand for disse.
Derud over skal dommerklubben forsøge at blive repræsenteret i samtlige rækker under DBU/DBUJYLLAND. Formålet forsøges opnået ved uddannelse af alle medlemmer, det vil sige dommere, udviklere, vejleder, instruktører m.v.

Herud over skal dommerklubben forsøge at få tillidsposter indenfor JFU/DFU, samt i diverse udvalg for herigennem at øge klubbens indflydelse disse steder, nedsættelse af lokale udvalg efter behov.

Bestyrelsen skal sammen med aspirantudvalget forsøge at samle så mange nye aspiranter som muligt, således at dommerklubben til enhver tid er i stand til at påsætte dommere i alle de kampe som klubberne ønsker.
Sørge for at dygtiggøre samt uddanne nye instruktører.

Målsætningen for Horsens Fodbolddommer-Klub har 6 hovedpunkter:

  • Aspirantuddannelse
  • Talentpleje
  • Breddedommerpleje
  • Udviklerkorpset
  • Vejlederkorpset
  • Kundepleje/konsulentordningen – Fodboldklubberne

Der etableres en internt talentpleje, med henblik på at uddannelse at talenter, således de hurtigst muligt kan indstilles DBUJYLLANDS talentordning.

Det tilstræbes at alle breddedommere skal have tilbuddet om at gennemgå den struktureret dommeruddannelse.

Alle aktive seniordommere har krav på at blive udviklet af et medlem af udviklerkorpset, med henblik på op eller nedrykning til de respektive serier.

Det tilstræbes at alle nye dommere får en vejleder med ud i de første 3 kampe og er der behov for ekstra vejledning er dette også en mulighed.

Kundeplejen overfor de fodboldklubber som dommerklubben servicerer skal fungerer på en fornuftig måde. Der skal tages initiativ til at besøge klubberne, samt at der oprette et konsulentkorps som skal fungerer som bindeled mellem klubberne og dommerklubben.

I de respektive nedsatte udvalg skal der altid være en repræsentant fra bestyrelsen som er medlem af udvalget.